Lääkkeiden koneellinen annosjakelu

Koneellisessa annosjakelussa asiakas saa annosjakeluun soveltuvat säännöllisesti käyttämänsä lääkkeet kerta-annospusseihin jaeltuina yleensä 2 viikoksi kerrallaan. Lääkkeet ovat annospusseissa siten, että kukin annospussi sisältää samalla kertaa otettavat lääkkeet. Annosjakeluun soveltuvat useimmat tabletti- ja kapselimuotoiset lääkkeet ja esim. vitamiinit. Jokaisella toimituskerralla asiakas saa annospussien lisäksi apteekista ajan tasalla olevan annostuskortin, josta käyvät ilmi kaikki annosjakelussa olevat lääkkeet ja niiden annostukset.
Annosjakelu sopii henkilöille, joilla on paljon lääkkeitä jatkuvassa käytössä tai ongelmia lääkkeiden päivittäisessä annostelussa. Asiakas maksaa vain jaetuista lääkkeistä ja pusseihin jaetaan lääkevaihdon piirissä olevat edullisemmat lääkevalmisteet, jolloin annosjakelulla on mahdollista saada myös säästöjä lääkekustannuksiin. Lääkkeiden annosjakelu parantaa lääketurvallisuutta ja auttaa lääkehoitojen onnistumisessa.
Annosjakelun aloitusvaiheessa apteekin farmaseutti tai proviisori tarkistaa aina lääkityksen mahdolliset yhteisvaikutukset ja päällekkäisyydet sekä tarkastaa lääkkeiden annostukset ja ottamisajankohdat.

Hyödyt asiakkaalle

  • Säästöt lääkekustannuksiin
  • Turvallinen, hygieeninen ja helppokäyttöinen
  • Parantaa lääkehoidon turvallisuutta
  • Edistää lääkehoidon onnistumista
  • Päällekkäisyyksien, yhteisvaikutusten tarkastaminen ja mahdollisten turhien lääkkeiden karsinta yhteistyössä hoitavan lääkärin kanssa
  • Ajantasainen annostuskortti

Kenelle palvelu on tarkoitettu?

  • Kaikille, jotka haluavat helpottaa lääkkeiden oton sujuvuutta
  • Henkilöille, joilla on useita säännöllisiä lääkkeitä käytössä
  • Hoitokotien asukkaille
  • Muistisairaille

Annosjakelu on maksullinen palvelu. Tervetuloa kysymään lisää palvelustamme!