Lääkehoidon arviointipalvelu ja lääkeneuvonta Liedon Apteekissa

Juuri sinulle monin tavoin sopivaa lääkehoitoa 

Me Liedon Apteekissa tarjoamme sinulle myös lääkehoidon arviointipalvelun, joka on yksilöllinen lääkehoidon soveltuvuuden, tarpeen, tarkoituksenmukaisuuden ja taloudellisuuden arviointi. Palvelussa kiinnitetään erityisesti huomiota lääkkeen käyttöön liittyviin asioihin, yhteisvaikutuksiin, päällekkäisiin lääkityksiin, haittavaikutuksiin sekä vanhuksille sopimattomiin lääkkeisiin. Arvioinnissa otetaan huomioon reseptilääkkeiden lisäksi itsehoitovalmisteet.

Lääkkeiden annoksia arvioidaan valtakunnallisten hoitosuositusten lisäksi laboratoriokokeiden ja muiden tulosten (esim. verenpaine- ja verensokerimittausten) perusteella. Lääkehoidon arvioinnin tekee LHA-erikoistumiskoulutuksen suorittanut proviisori.

Hyödyt asiakkaalle

 • Lääkityksen yhteisvaikutukset ja päällekkäisyydet tarkastetaan
 • Lääkitysturvallisuus kasvaa
 • Tehokkaampi lääkitys
 • Tarkastetaan lääkitysten ottoajankohdat
 • Mahdollinen lääkityskustannusten säästö
 • Arvioidaan lääkehoidon tarpeellisuus
 • Haittavaikutusten väheneminen
 • Hyvinvoinnin ja elämänlaadun paraneminen

Kenelle palvelu on tarkoitettu?

 • Kaiken ikäisille
 • Henkilöille, joilla ongelmia lääkehoidossa
 • Monilääkityille henkilöille
 • Lääkehaitoista kärsiville henkilöille (esim. huimaus, ummetus, suun kuivuus, väsymys)
 • Henkilöasiakkaille, palvelutalon ja hoitokodin asukkaille

Palvelun vaiheet

 • Palvelun tilaaminen
 • Haastattelu 30 min.
 • Raportin tekeminen
 • Raportin purku 30 min.
 • Kontrollikäynti (1-2 kk raportin purkukäynnistä)

Lääkehoidon arviointipalvelu on maksullinen palvelu. Tervetuloa kysymään lisää palvelustamme!

Palvelun sisältö

Lääkehoidon arvioinnin aloitus sovitaan aina kirjallisesti potilaan kanssa. Aloite lääkehoidon arviointiin voi tulla asiakkaalta, omaiselta, kotisairaanhoidolta tai lääkäriltä. Palveluun kuuluu haastattelu, jossa kartoitetaan asiakkaan lääkityksen lähtötilanne. Saamiensa tietojen perusteella proviisori laatii lopuksi yksityiskohtaisen arviointiraportin toimenpide-ehdotuksineen lääkitysmuutoksista lääkäriä varten.

Asiakas voi toimittaa raportin hoitavalle lääkärilleen, joka voi ottaa kantaa raportissa esitettyihin lääkitysmuutoksiin. Mitään muutoksia lääkitykseen ei tehdä ilman lääkärin arviota. Mahdollisten muutosten vaikutus käydään läpi kontrollikäynnillä 1–2 kuukautta lääkehoidon arvioinnin tekemisen jälkeen.

Lääkeneuvonta

Apteekistamme saat aina asiantuntevan opastuksen, joka varmistaa lääkehoitosi toimivuuden ja turvallisuuden, lääkkeiden valinnasta lääkkeiden oikeaan käyttöön ja säilytykseen. Tarkastamme lääkkeiden yhteisvaikutukset ja opastamme sinua myös lääkkeiden mahdollisista haittavaikutuksista. Kerromme, mitä erityisvaatimuksia tulee huomioida raskauden tai imetyksen aikana.

Ota yhteyttä ja kysy lisää »